Dalgıç pompa nedir?

Dalgıç pompa, işlenecek sıvı veya ortamın tamamıyla içinde çalışan pompa çeşitlerine verilen addır. Dalgıç pompalarda motor, pompa gövdesine bitişik olarak monte edilir. Motor etrafındaki su geçirmez muhafaza, kısa devreye neden olabilecek herhangi bir sıvının içeri girmesini önleyerek hasara karşı korumak için genellikle yağ ile doldurulur. Bu bağlantı yerleri hava ve su geçirmeyecek şekilde izole edilerek sızdırmazlık sağlanmıştır. Herhangi bir dış etkene maruz kalmadan çalışmaları dalgıç pompaların avantajıdır.

Mekanik salmastra sistemleriyle akışkanın motor kısmına pompalanması engellenir. Pompa direkt boru, flexible boru veya tesisata bağlı olarak çalışabilir. Birçok tipi bulunan dalgıç pompaların tek kademeli olanları; drenaj, kanalizasyon ve endüstri uygulamalarında kullanılır. Derin sondajlarda ve kuyularda sıklıkla çok kademeli dalgıç pompalar kullanılır.

Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve sprinkler sistemleri, yer altı suyu seviye kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya az kirli suların basınçlandırılmasında kullanılmaktadır. Süs havuzları ve fıskiyeler de bu pompaların kullanılabildiği alanlardır.

Dalgıç pompalar, bakım gerektirmemesi ve sadece akışkanın içerisine daldırıldıktan sonra kullanılabilmesi sebebiyle ön hazırlık gerektirmeden kullanılabilmektedir.

Tamamen akışkan içerisinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden olmazlar. Ayrıca pompa ve motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek şartlarda bulunması nedeniyle, hatalardan kaynaklanabilecek arıza olasılığı da oldukça azdır.

 

Dalgıç Pompa Ne İşe Yarar?

Su işlemleri özelinde faydalı olan dalgıç pompa kullanımları modellerine göre farklılık gösterir. Tek kademli olan dalgıç pompalar özellikle kanalizasyon ve drenaj işlemlerinde yararlanılır. Bunun haricinde çok daha özelliğe sahip olan kademeli dalgıç pompaları ise kuyulardan su çıkarmak için kullanılmaktadır.

Çok daha derin sondaj işlemlerinde de kullanıldığı görülmektedir. Kuyu işlemlerinde kullanılan dalgıç pompalarıyla ilgili önemli birçok husus bulunmaktadır. Öncelikli olarak işlemlerden öcen kuyuya uygun dalgıç pompa seçimi yapılmalıdır. Ardından kuyu debisinin yeterli olduğu kontrolü yapıldıktan sonra dalgıç pompanın debi ve basma yüksekliğinin uygun olup olmadığı test edilmelidir.

 

Dalgıç Pompa Nasıl Çalışır?

Pompa gövdesine bitişik olarak monte edilen motora sahip olan dalgıç pompalarda bağlantı yerleri ise tamamen izole edilmektedir. Bu sayede hiçbir şekilde hava ya da su sızdırma durumları olmazken dış etkenlerden bağımsız bir şekilde çalışması da en önemli özelliklerinin başında gelmektedir. Bundan dolayı kullanımı çok güvenli ve verimli olurken aynı zamanda pratikliği de içerir. Sahip olduğu mekanik salmastra sistemleri neticesinde motor kısmına akışkanın pompalanma durumu ortadan kaldırılmaktadır. Çoğunlukla derin kuyu, tünellerde kullanıma uygun olurken aynı zamanda sulama, su temin işlemleri ve yer altı sularının su seviyelerinin kontrollerinde değerlendirilmektedir.

Dalgıç pompa çalıştırılmasıyla birlikte derin kuyularda su işlemleri yapılabilir. Bunun için kuyunun dibine kadar indirilmesine gerek yoktur. En az dipten 2 metre yüksekte olacak şekilde monte işlemi yapılmalıdır. Sıcaklık derecesi 30 dereceye kadar olan akışkanlar için kullanımı söz konusu olduğu için dalgıç pompa kullanımları da ona göre yapılmalıdır. Havuz ya da su depolarında kullanımı için ise soğutma gömleği bulunmalıdır.

Manometre ile dalgıç pompa çalışması izlenmelidir. Elektrik motoru ve sistem hakkındaki tüm bilgiler kuyu çıkış ağzında bulunacak olan manometre ile alınabilir. Bunun dışında akım ve voltajların izlenmesi içinde voltmetre ve ampermetre cihazlarından yararlanılmaktadır. Aşırı akım ya da düşük voltaj durumlarında elektrik sistemli motorun çalışması söz konusu değildir. Bununla birlikte elektrik panosu seviye elektrotu ayarları yapılarak da işlemlere başlanılmaktadır.

 

Dalgıç Pompa Özellikleri

Dalgıç Pompa akışkan basma işlemlerinde yetersiz kalıyor ise birden fazla durum etkili olabilir. Çıkış vanasının kapalı olma ihtimali vardır. Ayrıca dönüş yönü ters veya kuyu su seviyesinin debiyi sağlamadaki gücü de düşüktür. Basma borusu hasar almıi emiş ağzı bağlantısını oluşturan süzgeç tıkanmış olabilir. Pompanın yanlış devirde çalıştırılması gibi bir durumda akışkanın yetersiz olmasına neden olabilir. Bunun dışında dalgıç pompa basma yüksekliğinin yetersiz olması halinde ise kuyu su seviyesinin düşük olduğu sonucu çıkarılabilir. Dönüş yönü ters olabileceği gibi pompa çarkları tıkanmış ya da aşınmış olabilir. Bunların haricinde tesisatta kaçakların var olması da ihtimaller arasında değerlendirilebilir. Yazımıza eklemek istedikleriniz var ise alt taraftan bize değerli yorumlarınızı belirtebilirsiniz.

 

DALGIÇ POMPA MONTAJ NASIL YAPILIR

Dalgıç pompa montajı 3 farklı metot ile yapılır.
Dalgıç pompa montaj ustası

1-Dalgıç pompa montaj vinci ile maksimum 700 metre derinliğe kadar olan kuyularda ve mobil vincin çalışmasına uygun alanlarda kullanılan yöntemdir.

2-3 ayaklı caraskal ile dalgıç pompa montajı maksimum 250 metre derinliğe kadar olan kuyularda mobil vincin çalışmasının mümkün olmadığı dar yerlerde peyzaj üstü zeminlerde ve kapalı mahallerde uygulama yapılabilir.

3-Beden gücü ile maksimum 100 metre derinliğe kadar olan kuyularda mobil vincin ve caraskal sisteminin uygun olmadığı çok hassas çalışma gerektiren peyzaj alanlarında uygulanan dalgıç pompa montajı yöntemidir.

 

DALGIÇ POMPA MONTAJI 

Derin kuyu dalgıç pompaları kullanım suyu temini, sulama ve yağmurlama sistemleri, yeraltı sularının seviyesinin kontrolü ve temiz veya az kirli suların basınçlandırılmasında kullanılmaktadır. Drenaj pompaları temel drenajlarında müteahhitlik projelerinde, otoparklarda, binaların bodrum katlarında istenmeyen yeraltı suları ve yağmur sularının uzaklaştırılmasında kullanılır. Atık su ve Foseptik pompaları binaların bodrum katlarında ve atık su terfi hatlarında kullanılır.

dalgıç pompalar için ideal uygulama yerleri küçük çaplı keson kuyular, derin kuyular ve tünellerdir. Bakım gerektirmemesi ve sadece akışkan içerisine tamamen daldırıldıktan sonra kullanılabilmesi nedeniyle herhangi bir bina veya özel yer hazırlığı gerektirmezler.

Tamamen akışkan içerisinde çalıştıklarından, gürültü ve titreşime neden olmazlar. Ayrıca pompa ve motorun kullanıcı tarafından müdahale edilemeyecek şartlarda bulunması nedeniyle, hatalardan kaynaklanabilecek arızalar asgari seviyededir.

Dalgıç pompaların kullanımında önce

1- Pompanın kuyuya montajından önce, hem kuyunun, hem de pompanın kullanım amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu kontrol edilmeli, monte edilecek pompanın debi ve basma yüksekliğinin amaca uygun olduğu görülmelidir.

2 - Kuyunun kum temizliği yapılmış olmalı, akışkan içerisindeki kum, tortu vb. partikül miktarının pompanın işletme limitlerini aşmadığından emin olunmalıdır.

3 - Pompa asla kuyunun dibine kadar indirilmemeli, motorun alt noktası kuyu dibinden asgari 2 m daha yukarıda olacak şekilde montaj gerçekleştirilmelidir.

4 - Dalgıç pompa soğuk su için üretilen tiplerinde, sıcaklığı en fazla 30 oC’a kadar olan akışkanlar ile kullanım için geliştirilmiştir. Akışkan sıcaklığının daha yüksek olduğu durumlarda özel olarak üretilmiş dalgıç pompa ve motorlarının kullanımı gerekmektedir.

5 - Dalgıç pompalar, içerisinde hava veya gaz bulunmayan, temiz sular ile kullanım için dizayn edilmiştir. Eğer akışkan temiz değil ise, içerisinde hava veya gaz mevcutsa pompa verimi ve kullanım ömrünün düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

6 - Dalgıç motorun yeterli soğutulabilmesi için, motor çevresinde yeterli akışkan akışının sağlandığından emin olunmalıdır. Keson kuyular, su depoları veya havuzlar gibi geniş hacimli ortamlarda kullanılacak dalgıç pompalar muhakkak soğutma gömleği ile kullanılmalıdır.

7 - Kuyu içerisindeki pompa hakkında mümkün olabilecek her türlü bilginin, izleme ve kontrol amacıyla, kullanılmasına çalışılmalıdır. Pompa, elektrik motoru ve sistemin durumu hakkında bilgi edinmek üzere kullanılabilecek kuyu çıkış ağzındaki manometre, özellikle büyük güçlerdeki dalgıç motorlarına ait elektrik kontrol panosu, üzerindeki her fazın akım ve voltajlarını izlemeye yarayan voltmetre ve ampermetre gibi cihazların nasıl faydalı olarak kullanılabileceği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

8 - Elektrik kontrol panolarının elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek faz kesilmesi, yüksek veya düşük voltaj, fazlar arasında voltaj dengesizliği vb. sorunlarda dalgıç motorun korunmasını sağlayabilecek özelliklerde olması gerekmektedir. Ayrıca elektrik motorunun aşırı akımdan korunmasında kullanılan sistemin ayarlarının çevre sıcaklığından etkilenmeyecek tipte olması son derece önemlidir.

9 - Elektrik kontrol panosundaki aşırı akım koruması sistemin ayarı, monofaze veya direkt kalkışlı sistemlerde asla motor etiketinde belirtilen nominal akım değerinden daha yüksek bir değere ayarlanmamalıdır. Emniyet açısından etiketteki nominal akımın %90’ına ayarlanması tavsiye edilir. Yıldız - üçgen kalkışlı sistemlerde motor termik koruması etikette belirtilen nominal akımın %57’sinden daha yüksek bir değere ayarlanmamalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket akımının yarısına ayarlanması tavsiye edilir.

10- Pompanın susuz kalarak hasar görmemesi amacıyla işletmeye alma işlemi esnasında kuru çalışmaya karşı koruma sisteminin(SSR) çalışır durumda olduğu muhakkak kontrol edilmeli, elektrik kontrol panosu içerisinden seviye elektrotunun hassasiyet ayarları yapılmalıdır.

11 - Dalgıç motorunun şalt sayısının sınırlandırılması bir zorunluluktur. Kuru çalışmaya karşı korumanın bir veya iki elektrot ile sağlandığı sistemlerde, su seviyesi normal duruma geldikten sonra motorun hemen çalıştırılmayıp, minimum 5 dakikalık bir gecikme süresinden sonra çalışmaya başlatılmalıdır. Dalgıç pompalar kullanılarak gerçekleştirilen hidrofor uygulamalarında, basınç şalterinin alt ve üst basınç ayarlarının, şalt sayısını istenilen seviyede tutacak şekilde gerçekleştirilmesi ve kapalı genleşme deposunun uygun hacimde olduğunun kontrol edilmesi, olası hasarların önüne geçecektir.

 12 - Bir tank veya havuz içerisine yatay olarak monte edilen, kademe sayısı fazla olan pompalarda; pompa ve motorun birkaç noktadan desteklenmesi önemlidir. Buna dikkat edilmemesi durumunda cihaz ve tesisin hasar görmesine neden olabilecek olasılıklar ortaya çıkabilir.

Güneş Paneli Kurulumu & Satışı

Güneş Paneli Kurulumu & Satışı

Özkap Enerji olarak , Güneş Paneli Kurulumu & Satışı hizmetlerimizle Aydın ilinde bulunan firmamızda, ege bölgesi ve tüm 81 ilde alanında uzman ekibimizle sizlerleyiz...

İNCELE
Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi

Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi

Özkap Enerji olarak , Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi hizmetlerimizle Aydın ilinde bulunan firmamızda, ege bölgesi ve tüm 81 ilde alanında uzman ekibimizle sizlerleyiz...

İNCELE
Güneş Enerjisi Sulama Sistemleri

Güneş Enerjisi Sulama Sistemleri

Özkap Enerji olarak ,Güneş Enerjisi Sulama Sistemleri hizmetlerimizle Aydın ilinde bulunan firmamızda, ege bölgesi ve tüm 81 ilde alanında uzman ekibimizle sizlerleyiz...

İNCELE